User Tools

Site Tools


project:regulace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

project:regulace [2012/03/26 21:10] (current)
camel created
Line 1: Line 1:
 +===== Regulace =====
  
 +==== Senzory DS18B20 ====
 +
 +Rezistor PULLUP je možné upravit podle délky kabelu. Spolehlivě funguje stíněný třípárový telefonní kabel (45m s PULLUP 1K).
 +
 +Více info [[http://​s-o.webnode.cz/​ds-termostat-v1/​]] a [[http://​s-o.webnode.cz/​jednovodicova-sbernice/​]]
project/regulace.txt · Last modified: 2012/03/26 21:10 by camel