User Tools

Site Tools


project:regulace

Regulace

Senzory DS18B20

Rezistor PULLUP je možné upravit podle délky kabelu. Spolehlivě funguje stíněný třípárový telefonní kabel (45m s PULLUP 1K).

Více info http://s-o.webnode.cz/ds-termostat-v1/ a http://s-o.webnode.cz/jednovodicova-sbernice/

project/regulace.txt · Last modified: 2012/03/26 21:10 by camel